Få kontrol over dine daglige mave-tarm problemer

Symptomer og begrænsninger

At leve med en mave-tarmsygdom kan ofte være invaliderende. Det kan skabe store udfordringer for den enkelte i hverdagen f.eks. i form af hyppige toiletbesøg, oppustet mave, smerter (f.eks. grundet udspilet tarme), kvalme, væskeansamlinger eller forstoppelse. Man kan ikke altid vide sig sikker på hvornår symptomerne starter på dagen. Nogen vågner op og er mærket fra morgenstunden af, andre oplever symptomerne kommer ”uprovokeret” i løbet af dagen. Andre igen er så generet, at det påvirker dem hele døgnet (selv om natten).

Symptomerne kan skabe store begrænsninger for

  • ens sociale liv – da man tit er nød til at have et toilet i nærhed eller ikke føler man kan styre luftudslippet og derved er nervøs for at det sker offentligt
  • ens sexliv – da smerter, kvalme eller oppustetheden ofte gør at man ikke ønsker nær kropskontakt med andre
  • ens aktivitetsniveau – da man kan opleve at bevægelserne sætter mere gang i systemet og derved ”forstærker” oplevelsen af symptomerne
  • ens søvn – da smerter eller hyppige toiletbesøg holder en vågen og man derved kommer i søvnunderskud
  • den mad man spiser – da man tit prøver at undgå visse (ofte en del) fødevarer som man en enkelt gang har oplevet forværrede symptomerne, og derved begrænser sig selv i hvad man spiser

Nu kunne man fristes til at sige, de symptomer oplever vi alle sammen løbene i forskellige grader, og ja det er også rigtigt.. men vi er nogen der ”kæmper” med symptomer fra mave-tarmsystemet dagligt. Vi har været igennem længere udredningsforløb og undersøgelser, er måske ”afsluttet” fra lægernes side og fået en diagnose. Men stadig ikke har fået redskaber til at finde en måde at navigere uden om de daglige symptomer på.

Uden den rette viden til at håndtere de daglige symptomer og det ubehag det medfølger, vil man kunne føle sig fastlåst i en uoverskuelig situation. Afhængigt af hvor kraftige symptomerne er, ”vælger” man at acceptere dem og lever derfor med begrænsningerne i hverdagen.

Giv ikke op

Heldigvis er vi så godt stillet i dag, at der findes flere muligheder for at afhjælpe mave-tarmsymptomerne og derved få skabt en hverdag med minimale begrænsninger. Du skal blot lære kroppens signaler at kende. Det kan virke uoverskueligt at finde frem til lige præcis den løsning eller ændring der skal til, for at afhjælpe dine symptomer. Men det er ikke umuligt. Det vigtige er at du er vedholdende og konsekvent og det er her du kan få brug for støtte og guidning fra professionel side.